ABISO NG PAGBUBUKAS NG 1 MAGAT DAM GATE

ABISO NG PAGBUBUKAS NG 1 MAGAT DAM GATE

Petsa: Setyembre 24, 2022 (Sabado), 12:00 ng Tanghali

Dahilan: Bilang paghahanda sa parating na Bagyong Karding

Sukat ng mapapakawalan: 200 cubic meters per second (cms,) na maaring madagdagan depende sa natatayang dami ng tubig ulan na pumapasok sa Magat Watershed at sa Reservoir.

Maging alerto po tayo. Maghanda, Makining sa ating mga kinauukulan.

#NIAparasabayan

#MARIISisaction

#NIA

 

 

Date: 
Friday, September 23, 2022